Disclaimer

Gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze  website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de teksten en informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

charlize-birdsinger-224179 (3)

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close